“Türk edebiyatını terazinin bir kefesine koysanız diğer kefeye de Dede Korkut’u koysanız, Dede Korkut ağır basar.”

Ord. Prof. Dr. M. Fuat KÖPRÜLÜ